3-курс Хирургия Талабалар рўйхати

1. Ҳамроев Худойшукур Нутфиллоевич
2. Гадоев Шухрат Шариф ўғли
© BDTI ATM markazi - 2017 йил ноябрь.