19-8 Талабалар рўйхати

1. Aaryan
2. Dalvi Prabodh Vijay
3. Gagare Pranav Pravin
4. Gangurde Tarun Pradeep
5. Narayane Nilesh Arun
6. Naziya Ahmed
7. Patil Harshvardhan Vijay
8. Punekar Reem MAqbool
9. Ravi Pratap
10. Shama Najma
11. Singh Nitish Kumar
12. Supe Mrunali Gorakshnath
13. Thakkar Shruti Shankar
14. Yadav Arun Kumar
© BDTI ATM markazi - 2017 йил ноябрь.